Škoda 110R coupé
Celé to začalo koupí vozu dne 26. září 2003. Po 2517 dnech usilovné práce, tedy 17. srpna 2010 bylo auto úspěšně uvedeno do provozu.

Tímto děkuji všem, kteří mě v tomto projektu jakkoliv podporovali. Celé své rodině, přátelům a všem bezejmenným podporovatelům. Velké díky patří tátovi za technickou podporu a dědovi s babičkou za finance do toho vložené. DĚKUJI!